پاورپوينت با عنوان تاریخچه سزارین

پاورپوينت با عنوان تاریخچه سزارین

 پاورپوينت با عنوان تاریخچه سزارین

 پاورپوينت با عنوان تاریخچه سزارین

 

در فرمت پاورپوينت . 28اسلايد قابل ويرايش

 

بنابه عقیده رومیان ,نخستین قیصرروم(ژولیوس سزار) درمتولد شدن ازراه نجس آنقدراجتناب ورزید تا بالاخره اورا از راه شکم مادربه دنیا آوردند.بسیاری از مورخان کلمه ی (سزارین) رامشتق ازکلمه ی(سزار) ومنشعب ازهمان اتفاق می دانند.

دکتر جهانشاه صالح،اولین پزشک زنان و زایمان ایرانی،در مقدمه ی کتاب (سرگذشت زن وزایمان) درمورد ریشه ی سزارین نوشته است:

(اغلب تصور می کنند که چون سزار امپراطور روم به وسیله این عمل به دنیا آمده،لغت سزارین   از آن سرچشمه گرفته است.در صورتیکه چنین  نیست. زیرا در عصرسزار(44-100 سال قبل از میلاد مسیح) بیماری کشنده ای ،به طور اپیدمیک ،در روم ظاهرشد و هزاران نفر را تلف کرد.سزارقانونی را به نام لگا سزاریا  گذاشت که به موجب آن پزشکان اجازه یافتند هر  مادرآبستنی را که درحال نزع بود،دقایقی قبل ازمرگ عمل کنند وجنین را ازمرگ حتمی نجات دهند واز این راه نفوس ازدست رفته را جبران کنند.