پاورپوينت با عنوان علل بلوغ

پاورپوينت با عنوان علل بلوغ

پاورپوينت با عنوان علل بلوغ

پاورپوينت با عنوان علل بلوغ

 

در فرمت پاورپوينت . 33 اسلايد قابل ويرايش

 

در شروع و کارکرد بلوغ  یک برنامه ریزی مغزی مسئول

می باشد.

به عبارتی بلوغ در اثر رسیدگی سیستم عصبی مرکزی است که شروع می شود و ساعت رشد و تکامل در مغزفرایندبلوغ را هدایت و تنظیم می کند.

-هورمونها باعث بروز بلوغ می شوند از حدود 5 سال قبل از بلوغ جنسی میزان  کمی از هورمونهای جنسی تولید و ترشح میشوند که این میزان به تدریج در دوران بلوغ افزایش می یابد و سبب تکامل ساختمانی  تناسلی و عمل غدد جنسی می شود.

 این هورمونها از غده ای به نام هیپوفیزکه در قاعده مغزقرار دارد و نیزاز غدد جنسی (بیضه ها در پسران و تخمدانها  در دختران)  ترشح می شوند و با  تاثیر گذاری  بر سایر غدد  و اثر متقابل بر یکدیگر سبب رشد و تکامل بیضه وسایراعضاء تناسلی و بروزصفات ثانویه جنسی می شوند.

این اثرات  متقابل در تمام  طول  حیات  باروری افراد ادامه دارد و بتدریج کاهش می یابد.

بنابراین پیدایش بلوغ بر اثر ترشح هورمونهای جنسی است و فعالیتهای هورمونی سبب  بروز تظاهرات بلوغ میشود که صفات اولیه و ثانویه جنسی نامیده می شود.

- صفات اولیه جنسی مربوط به مقاربت جنسی و تولید مثل است که در ارتباط با اعضای دستگاه تناسلی است و صفات ثانویه جنسی شامل رویش موی صورت و ناحیه تناسلی  و بم شدن و تغییرآهنگ صدا در پسران و رویش موی تناسلی و تغییرات اندامها در دختران است.