پاورپوينت با عنوان راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال جراحي

پاورپوينت با عنوان راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال جراحي

پاورپوينت با عنوان راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال جراحي

پاورپوينت با عنوان راهنماي استفاده از آنتي بيوتيک پروفيلاکتيک پيش از اعمال جراحي 

 

در فرمت پاورپوينت . 143 اسلايد قابل ويرايش تعدادی اسلایدها به زبان انگلیسی میباشد

 

اصول مناسب پروفيلاكسي پيش از عمل بر مباني زير استوار است: